Kaitse oma lapse õiguse ülalpidamisele!

Alates 1. oktoobrist 2017 alustab Mustamäe linnavalitsus ja Progressor Õigusbüroo ühist sotsiaalprojekti, mille eesmärgiks on suurendada elanike õiguskaitset elatise väljamõistmise osas.

Valitsuse sotsiaalosakonna abil valiti välja kolm peret, mille vanemad, kes ei ela koos lastega, ei osale nende ülalpidamisel.

Projekti eesmärk on anda sellistele peredele tasuta õigusabi kogu menetluse kestel, esitada nõudeid, osaleda kohtuprotsessis, eesmärgiga saada kohtuotsus ning selle edasine täitmine kohtutäituri kaudu. Projekti tulemusena isikud, kellel esineb probleem elatise väljamõistmisega, saavad tasuta teavet selle kohta, kuidas toimida, kuhu pöörduda, kuidas koostada vajalikke dokumente, jne.

Menetluse käik ja sellest tulenevad soovitused, avaldatakse projekti elatised.ee ja Progressor Õigusbüroo veebilehtedel.

Проект по повышению правовой защиты населения в области взыскания алиментов.

Начиная с 1 октября 2017 года управа части города Мустамяэ и юридическое бюро Progressor Õigusbüroo начинают совместный социальный проект направленный на повышение правовой защиты населения в области взыскания алиментов.

При содействии социального отдела управы были выбраны три семьи в которых не проживающие вместе с детьми родители не участвуют в их содержании. Цель проекта оказать таким семьям бесплатную правовую помощь, по формированию искового заявления и участия в судебном процессе, с целью получения судебного решения о взыскании алиментов и его последующем исполнении. В результате реализации проекта те, кто столкнулся с проблемой в области взыскания алиментов бесплатно получат информацию о том, как и каким образом действовать, как составлять необходимые документы, куда обращаться.

Детали процесса, и вытекающие из него рекомендации для широкого круга лиц, сталкивающихся с подобными проблемами будут публиковаться на страничке проекта elatised.ee и сайте юридического бюро Progressor Õigusbüroo.

Mustamäe Linnaosa Valitsus